Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Teelt begeleiden

Het werkgebied van deze begeleiding is enorm breed. Alle aspecten van teeltechnisch advies vinden hier hun uitwerking. We gaan hierbij zoveel mogelijk te werk op de manier zoals u dat wilt, uiteraard proberen we hierbij ook onze eigen missie en visie na te streven. Afstemming van teeltbegeleiding gaat in onderling overleg. Voor het ene bedrijf betekent het vaak vooral scouten van de gewassen en voor het andere bedrijf kan het zijn dat er meer diepgang en overleg nodig is. Alles kan op maat afgesproken worden.


Specialisaties:

  • bodembiologie
  • algemeen bemesting 
  • substraat en vollegrond
  • klimaat
  • plantsapmetingen
  • grondmonsters
  • gewasbescherming
  • teeltoptimalisatie
  • grondbewerkingen

Contact Personen:

René Jochems & René van Gastel