Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Natuurprojecten

GroeiBalans Bedrijfsecologie voert natuurprojecten uit,

het kan hierbij gaan om het omturnen van landbouwgrond naar natuur of om het goed afzetten van reststromen uit deze natuur, waarbij het kringloopdenken centraal staat. 

 

Omturnen van landbouwgrond naar natuurdoelen zoals kruidenrijk grasland of nat hooiland wordt vaak gezien als een langdurig traject en aanhangig gemaakt aan de fosfaat toestand van de bodem. M.b.v, van SOIL SMART hebben we een manier gevonden waarbij dit anders en ook sneller kan met lagere kosten. Alles draait hierbij om evenwicht in mineralen en het stimuleren van de juiste bodembiologie. We werken in deze methodiek nauw samen met GroeiBalans Teelt & Onderzoek die veel van de analyses die nodig zijn verzorgt. SOIL SMART werkt naar het einddoel toe via nulmetingen in de bodem waarbij gebruik wordt gemaakt van bodemanalyses en plantsapanalyses die al jaren binnen onze organisatie gebruikt worden. Het juist aan elkaar lussen van de informatie is een specialiteit van GroeiBalans Bedrijfsecologie, we kunnen hiermee langdurige uitmijnprocessen van bijv. fosfaat voorkomen. 

 

 

 

Het verwerken van restromen uit natuurgebieden leid vaak tot veel kosten voor de desbetreffende TBO en of Waterschappen. Daarnaast is er een gebrek aan organische stof in onze landbouwbodems GroeiBalans Bedrijfsecologie koppelt deze twee zaken aan elkaar. We proberen binnen de kleine kringlopen zoveel mogelijk schoon materiaal direct nuttig te makeen voor de land en tuinbouw. Het afzetten van bijvoorbeeld bosgrond, die vrijkomt bij omturnen van bos naar heide of vennen, naar bijvoorbeeld boomkwekerijen kan met onze kennis begeleid worden, zodat beide partijen profiteren. Schone reststromen uit waterschapssloten en EVZ gebieden kunnen we binnen de kleine kringlopen geschikt maken via bijvoorbeeld Bokashi. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bevoegde instanties, loonwerkers en composteerders. 

 

Voor meer informatie ovder de ze onderwerpen of de mogelijkheden neem dan contact op met

René Jochems