Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Missie en Visie

GroeiBalans is er voor de groensector, maar ook voor de land- en tuinbouw. Wij richten onze diensten op professionals. Denk aan boomkwekerijen, vaste plantenkwekers, hoveniers, groenvoorzieners, landgoederen, bedrijven in snijgroen/snijbloemen en tuincentra. Tuinbouwbedrijven en agrariërs die willen omschakelen naar een meer natuurlijke manier van werken zijn de laatste jaren ook steeds meer bij ons terecht gekomen voor begeleiding en onderzoek.

Wij adviseren en doen onderzoeken in de ruimste zin van het woord. Vandaar de samenstelling van onze naam Groei en Balans voor uw bedrijf. Het een kan niet zonder het ander. Behalve onze vaste medewerkers René en René, maken wij gebruik van een netwerk van freelancers welke u onder het menu item partners kunt vinden.

GroeiBalans is een bedrijf dat zich toelegt op het geven van onafhankelijk advies, scholing en uitvoeren van onafhankelijk onderzoek voor agrarische ondernemingen die vooruitstrevend werken en op zoek zijn naar een zo natuurlijk mogelijke invulling van hun productie. Het zwaartepunt ligt hierbij in de plantaardige sector.

Iedereen die werkt bij GroeiBalans moet zijn of haar specialiteiten tot uiting kunnen brengen binnen deze doelstelling. Hij of zij moet kunnen opbloeien, zichzelf verder stap voor stap kunnen ontwikkelen en bereid zijn om kennis met anderen te delen. Er is respect voor elkaar en ieder kan zichzelf zijn.

GroeiBalans werkt zoveel mogelijk vanuit natuurlijke principes, de natuur is leermeester en inspirator van het werk dat wordt uitgevoerd. Idealisme wordt gekoppeld aan realisme.

GroeiBalans wil bijdragen aan een betere wereld, voor haar klanten en mensen in het algemeen door gezondere/natuurlijke productiemethoden mede te ontwikkelen en te ondersteunen door opgedane kennis uit te dragen en te implementeren bij haar opdrachtgevers. Het verbeteren van het welzijn van mens en natuur staan hoog in het vaandel.

GroeiBalans staat een holistische aanpak van productiemethoden voor. Het integreren van gangbare, biologische en energetische productiemethoden is een onderdeel van de missie van het bedrijf.

GroeiBalans en de mensen die er werken, gaan uit van neutraliteit en hebben geen oordeel over de werkwijze van klanten, er wordt niet gedacht in termen van goed of fout. Wel wordt zorgvuldig afgewogen of klant en GroeiBalans iets voor elkaar kunnen betekenen. Uitgangspunt is de klant willen helpen om samen verder te komen.

GroeiBalans werkt vanuit een goed georganiseerde structuur. Intern is er voortdurend overleg en uitwisseling van kennis.