Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Cursus vaste plantenteelt 2e deel start op 19 november 2021 in Borculo bij Kwekerij Heutinck

Het 1e deel van deze vaste plantencursus is gehouden eind 2019, we gaan nu het vervolg op deze cursus geven bij Kwekerij Heutinck in Borculo. De eerste cursus ochtend wordt gehouden op vrijdag 19 november, vervolgens vrijdag 10 en vrijdag 17 december.  In het nieuwe jaar gaan we dan verder op de donderdag ochtenden 6, 13, 20 en 27 januari. Al deze bijeenkomsten starten om 8.30 uur en duren tot 12.00 uur.

 

Deze cursus probeert zo praktijk gericht mogelijk, alle aspecten van de vaste plantenteelt te behandelen, zowel teelttechnisch als ook de handelstechnische kant. Een belangrijk onderdeel vormt ook de achtergrond van de vaste plantenteelt, zoals rustmechanisme, bewaring, bemesting, maar ook sortiment en herkennen ziekten en plagen.

De cursus vaste plantenteelt wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de cultuurgroep Vaste planten van de Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen van LTO Nederland.

 

Als je mee wilt doen nodigen we je van harte uit om je te melden bij René van Gastel ( renevg@groeibalans.nl)


Voor wie is de cursus bedoeld.

De cursus is bedoeld voor iedereen met een flinke belangstelling voor vaste planten. In de afgelopen jaren waren dit voor het grootste deel kwekers en hun medewerkers, maar ook vaak mensen uit de handel, keuring en andere delen van de sector. Meestal volgen veel medewerkers van handelsbedrijven en kwekerijen de cursus, omdat dit  bijdraagt tot een grotere betrokkenheid bij het product vaste planten. Doordat de cursus een breed karakter heeft, is er voor iedereen iets nieuws te leren. Zelfs mensen die al jaren in het vaste plantenvak zitten, kunnen op deze cursus de puntjes op de I zetten. Soms is het alleen al nuttig om eens goed te weten te komen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Door de diversiteit van deelnemers is er ook ruimschoots gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en inzicht te krijgen in de mening van een ander gedeelte van de vaste plantenwereld. De handel en de kwekerij kunnen veel van elkaar leren.

 

Wat wordt er behandeld.

  • De cursus start met een voorstellingsronde, zodat iedereen weet uit welke sector van de vaste plantenteelt de cursisten komen.
  • Hierna zal worden ingegaan op de geschiedenis, maar ook op de actuele gebeurtenissen van de vaste plantenteelt, zoals areaal en keuringen.
  • Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de verschillende vermeerderingsmethoden, zoals scheuren, stekken, zaaien en weefselkweek.
  • Speciale aandacht is er voor de teelt in de volle grond. Op deze avonden aandacht voor bodem en bemesting, maar ook voor planning en plantmethodes. Zelfs het moeilijke onderwerp onkruidbestrijding zal niet worden overgeslagen.
  • Speciale aandacht is er ook voor de bewaring van de planten. In de bewaarperiode worden de grootste fouten gemaakt, omdat te weinig inzicht is in de mogelijkheden en de gevaren.
  • Vanwege de speciale problematiek, wordt er een avond besteed aan de specifieke problemen bij een snijbloemenbedrijf en een avond speciaal over de potplanten teelt. Er wordt een avond besteed aan de afzet en de handel in vaste planten. Deze is namelijk veel ondoorzichtiger dan de handel in bloembollen en kent vele valkuilen. Een plant telen is één, maar verkopen is een tweede. Er wordt ingegaan op het nut van een goede naamgeving. De avond over het herkennen van ziekten en plagen is vooral gericht op het voorkomen van de ziekten, door een grotere kennis van deze problemen.

De cursus wordt tijdens de laatste les in 2022 afgesloten met een examen. Bij behalen van een voldoende krijg je een erkend getuigschrift overhandigd.

 

Colland subsidie.

Voor deze cursus is het mogelijk om subsidie te krijgen via Colland Arbeidsmarkt. De vergoeding geldt voor bedrijfsleiders en werknemers in de boomkwekerij en vaste plantenteelt, mits ze op de loonlijst staan en premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt afdragen. Per medewerker wordt er maximaal 50 % van de kosten voor de cursus vergoed tot maximaal €1000,- per medeweker per jaar. Als u als ondernemer zelf op de loonlijst staat, geldt deze vergoeding ook, mits u ook premie afdraagt aan fonds Colland Arbeidsmarkt. Voor verdere info over subsidiemogelijkheden kunt u zich het beste wenden tot de Scholingsconsulent Boomkwekerij en Vaste Planten Robert Soesman,  06- 30108049 of  r.soesman@talentboom.nl 

 

Aanmelding:

Aanmelding is mogelijk bij René van Gastel via E mailadres:  renevg@groeibalans.nl of schriftelijk naar GroeiBalans Teelt & Onderzoek, t.a.v. René van Gastel, Moersebaan 8 G, 4882 KE Zundert 

Voor meer informatie kun je ook bellen met 06-43900628 (René van Gastel).

Het maximaal aantal deelnemers is 20, dus reageer snel, want vol is vol.

Kosten bedragen € 650,- (excl. 21 % BTW) voor het 2e deel van deze cursus per deelnemer, dit is incl. lesstof, koffie, thee.

Het cursusbedrag voor 2021-2022 ( € 325,-) dient voor aanvang van de cursus te worden voldaan. (u ontvangt hiervoor een officiële factuur via GroeiBalans Teelt & Onderzoek)

 

Met vriendelijke groet,
René van Gastel( adviseur boomkwekerij en vaste planten)
Aad Vollebregt (voorzitter LTO Cultuurgroep Vaste planten)
Matthijs Kondring ( Kwekerij Heutinck)