Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

Bedrijfsecologie

GroeiBalans heeft de term 'bedrijfsecologie' ontwikkeld, zoals het woord doet vermoeden brengt het bedrijfseconomie en ecologie bij elkaar. Het bedrijf, organisatie of project  wordt als een organisch systeem bekeken en bestuurd. Een zakelijk en holistische kijk op de bedrijfsvoering. waarbij het geheel op een natuurlijke wijze wordt benaderd.

Het boek "Boerenwijsheid, bestaat die nog? " is het pamflet van bedrijfsecologie. In dit boek wordt de visie en mogelijkheden beschreven.

Binnen bedrijfsecologie zijn begrippen als kringloopdenken, natuurlijke oplossingen, van onderuit opbouwen, in samenwerking met de natuur, biologie, vitaliteit, etc. verweven. Ze worden in het geheel geplaatst.

Het begrip wordt het gemakkelijkst samengevat in onderstaand diagram: 'de cirkel van het geheel'.GroeiBalans Bedrijfsecologie BV wordt geleid door René Jochems. Hij verzorgt lezingen, cursussen en begeleid bedrijven en organisaties op het gebied van bedrijfsecologie. Andere activiteiten die onder dit bedrijf uitgevoerd worden zijn. VICOE en Natuurprojecten Natuurprojecten  

Voor meer info kandirect gemails worden naar    info@bedrifsecologie.nl